Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Riga - A1_15, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 4 84
2 1820 4 24
3 1829 3 84
4 1855 6 0
5 1856 5 48
6 1857 3 48
7 1871 3 33
8 1872 3 31
9 1873 3 80
10 1874 3 99
11 1875 3 58
12 1876 3 59

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.