Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 4 61
2 1833 3 78
3 1834 3 27
4 1835 3 31
5 1836 3 7
6 1837 3 33
7 1838 3 89
8 1839 3 98
9 1840 3 40
10 1841 3 52
11 1842 3 55
12 1843 3 18
13 1844 2 97
14 1845 3 1
15 1846 4 38
16 1847 5 24
17 1848 3 3
18 1849 2 51
19 1850 2 65
20 1851 3 16
21 1852 3 108
22 1853 4 83
23 1854 4 109
24 1855 5 36
25 1856 5 43
26 1857 4 15
27 1858 3 72
28 1859 3 64
29 1860 3 106
30 1861 4 36
31 1862 3 72
32 1863 3 77
33 1864 3 36
34 1865 3 48
35 1866 3 12
36 1867 4 60
37 1868 4 60
38 1869 3 84
39 1870 3 73
40 1871 3 108

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.