Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Salonica - A1_18, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 3 98
2 1876 3 66

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.