Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1855 6 0
2 1856 4 75
3 1857 3 92
4 1858 3 30
5 1859 3 17
6 1863 3 26
7 1867 4 86
8 1868 4 39
9 1869 3 69
10 1870 3 36
11 1871 3 36
12 1872 3 28
13 1873 3 87
14 1874 3 117
15 1875 3 72
16 1876 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.