Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - St Petersburg - A1_32, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1870 3 26
2 1871 3 52
3 1872 3 48
4 1873 4 36
5 1874 4 15
6 1875 3 77
7 1876 3 79

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.