Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Swedish - A1_11, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1854 4 14
2 1855 4 114
3 1856 5 13
4 1857 3 59
5 1858 3 25
6 1859 3 22
7 1860 3 75
8 1862 3 72
9 1863 3 49
10 1867 4 36
11 1870 3 38
12 1871 3 81
13 1872 3 96
14 1873 4 14
15 1876 4 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.