Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Taganrog - A1_16, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1864 3 36
2 1867 5 60
3 1868 4 107
4 1869 3 99
5 1870 3 57
6 1871 3 52
7 1872 3 59
8 1873 3 114
9 1874 4 24
10 1875 3 78
11 1876 3 70

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.