Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE FLOUR [RUGMEL] - Copenhagen sack - A5_6, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 5 105
2 1867 7 50
3 1868 7 84
4 1869 6 19
5 1870 5 75
6 1871 5 87
7 1872 5 77
8 1873 6 47
9 1874 6 66
10 1875 5 114
11 1876 5 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.