Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1829 2 8
2 1830 2 45
3 1833 2 38
4 1834 2 8
5 1835 1 112
6 1836 1 87
7 1837 1 109
8 1838 2 10
9 1839 2 9
10 1840 1 110
11 1841 1 61
12 1842 1 99
13 1843 1 91
14 1844 1 55
15 1845 1 44
16 1846 2 0
17 1847 2 0
18 1848 1 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.