Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour sack - A5_3, kg, 96

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1870 1 34
2 1871 1 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.