Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 5 106
2 1862 6 8
3 1863 5 47
4 1864 4 69
5 1865 4 109
6 1866 5 54
7 1867 7 19
8 1868 7 84
9 1869 6 35
10 1870 5 54
11 1871 5 82
12 1872 5 69
13 1873 6 30
14 1874 6 43
15 1875 5 78
16 1876 5 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.