Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 4 88
2 1862 4 107
3 1863 4 30
4 1864 3 92
5 1865 3 97
6 1866 4 14
7 1867 5 29
8 1868 5 72
9 1869 4 49
10 1870 4 2
11 1871 3 106
12 1872 3 96
13 1873 4 28
14 1874 4 74
15 1875 4 27
16 1876 4 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.