Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, østersjøen, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 2 72 2 72
2 1763 3 64 3 64
3 1765 3 4 3 8 3 4 3 8

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.