Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, Flensburg eller Pommern, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 3 70
2 1738 3 56
3 1739 3 11
4 1740 3 26
5 1741 5 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.