Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, Sjællandsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 2 8
2 1745 1 58
3 1746 1 62
4 1750 1 48
5 1751 1 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.