Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, dansk eller archangelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1803 9 22
2 1804 7 73
3 1805 9 40
4 1806 9 62

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.