Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, dansk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Christiania Fredrikstad Halden Kristiansand Mandal Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 2 0 2 0
2 1714 2 5 2 5
3 1722 1 72 1 72
4 1725 3 0 3 0
5 1736 2 48 2 48
6 1740 2 0 2 48 2 0 2 48
7 1741 3 24 3 24
8 1748 2 72 2 84 2 72 2 84
9 1762 2 64 2 64
10 1763 3 24 3 24
11 1764 2 48 2 48
12 1765 3 32 3 40 3 32 3 40
13 1766 3 1 3 1

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 180 0
2 1815 34 55

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 80 0 92 0

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 3 41
2 1738 3 29
3 1739 2 88
4 1740 3 7
5 1741 4 78
6 1742 4 47
7 1743 3 62
8 1744 3 7
9 1745 3 12
10 1746 3 36
11 1747 3 72
12 1748 3 68
13 1750 3 37
14 1751 3 5
15 1752 2 90
16 1753 2 67
17 1754 3 20
18 1755 3 2
19 1756 3 19
20 1757 4 40
21 1758 5 7
22 1760 3 66
23 1761 3 39
24 1762 3 60
25 1763 4 28
26 1764 4 11
27 1765 4 20
28 1766 4 54
29 1767 4 27
30 1768 4 28
31 1769 4 54
32 1770 3 92
33 1771 5 20
34 1774 3 88
35 1775 4 54
36 1776 4 33
37 1777 3 61
38 1778 3 76
39 1779 3 78
40 1780 3 82
41 1781 4 28
42 1782 4 81
43 1783 5 35
44 1784 5 16
45 1785 4 76
46 1786 4 89
47 1787 5 21
48 1788 5 17
49 1789 5 45
50 1790 6 64
51 1791 5 0
52 1792 4 69
53 1793 5 11
54 1794 5 63
55 1795 6 47
56 1797 4 52
57 1798 4 40
58 1799 6 60
59 1800 7 34
60 1801 11 8
61 1802 7 38
62 1806 10 60
63 1807 9 83
64 1808 10 46
65 1809 13 73
66 1810 19 64
67 1811 29 55
68 1812 47 57

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 222 0
2 1815 43 35

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.