Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, dantzig, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Halden Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 2 48 2 48
2 1714 2 75 2 75
3 1719 2 72 2 72 2 72
4 1720 3 0 3 0 3 0
5 1722 1 84 1 84
6 1740 3 0 3 0
7 1762 3 32 3 32
8 1763 3 48 3 48
9 1765 3 24 3 32 3 24 3 32
10 1766 3 0 3 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 45 0

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 3 51
2 1742 5 2
3 1743 4 19
4 1744 3 77
5 1745 3 52
6 1746 3 89
7 1747 4 36
8 1748 4 35
9 1749 4 28
10 1750 3 89
11 1751 3 44
12 1752 3 41
13 1753 3 24
14 1754 3 72
15 1755 3 56
16 1756 3 63
17 1757 4 90
18 1758 6 14
19 1760 4 23
20 1761 3 88
21 1762 4 37
22 1763 4 80
23 1764 4 53
24 1765 4 49
25 1766 4 64
26 1767 4 38
27 1768 4 68
28 1769 4 64
29 1770 4 30
30 1771 5 62
31 1772 6 8
32 1773 6 53
33 1774 4 63
34 1775 4 95
35 1776 5 54
36 1777 4 66
37 1778 4 59
38 1779 4 59
39 1780 4 48
40 1781 4 91
41 1782 5 52
42 1783 6 21
43 1784 5 71
44 1785 5 81
45 1786 5 72
46 1787 6 0
47 1788 6 65
48 1789 6 56
49 1790 7 84
50 1791 5 76
51 1792 5 70
52 1793 6 24
53 1794 6 76
54 1795 7 42
55 1797 5 90
56 1798 5 32
57 1799 7 4
58 1800 8 33
59 1802 8 22
60 1803 10 22
61 1804 8 52
62 1805 10 60
63 1806 11 79
64 1807 11 79
65 1808 11 79
66 1809 14 81

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 54 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.