Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, dantzig, rostokker eller hollstensk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 84 0 100 77

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.