Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 1 81 1 89
2 1752 4 13 4 21
3 1753 1 85 1 89
4 1754 1 91 1 95
5 1757 3 71
6 1758 4 7

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.