Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, innenlandsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 2 88 2 88
2 1722 1 77 1 77
3 1740 3 24 3 24
4 1741 3 60 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.