Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, jydsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden Kristiansand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 2 16 2 16
2 1714 2 52 2 52
3 1719 2 72 2 72
4 1720 2 72 2 60 2 66

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 2 48
2 1745 2 10
3 1746 2 54
4 1750 2 24
5 1751 2 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.