Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, køningsberger, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Mandal V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 2 72 2 72
2 1741 3 0 3 0

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1742 6 36
2 1747 3 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.