Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, rigsk eller archangelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 120 0
2 1816 48 50

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 322 74
2 1815 37 63

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 133 0
2 1816 60 25

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 383 70
2 1815 46 73

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.