Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rug, rigsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1739 3 20
2 1740 3 67
3 1741 5 33
4 1742 5 41
5 1743 3 86

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.