Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rugmel, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 2 72 2 72
2 1748 3 24 3 24
3 1752 2 24 2 24
4 1755 2 24 2 24
5 1757 3 24 3 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.