Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rundfisk, knippet, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 18 24
2 1816 22 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 41 50
2 1815 11 36

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 20 27
2 1816 25 83

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 51 62
2 1815 13 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.