Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - French - P1_20, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 20 0
2 1816 22 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 3 0
2 1822 3 12
3 1823 2 78
4 1824 2 36
5 1825 1 87
6 1826 1 96
7 1827 1 57
8 1828 1 63
9 1829 1 69
10 1830 1 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.