Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - Lisbon - P1_19, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1816 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 4 0
2 1823 2 72
3 1824 2 36
4 1825 2 6
5 1826 1 108
6 1827 1 96
7 1828 1 96
8 1829 2 0
9 1830 2 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.