Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - Liverpool - P1_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1854 90
2 1855 84
3 1863 71
4 1867 96
5 1868 96
6 1869 88
7 1870 87
8 1871 72
9 1872 95
10 1873 1 4
11 1874 114
12 1875 87

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.