Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 24 0
2 1816 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 4 0
2 1822 3 12
3 1823 2 72
4 1824 2 36
5 1825 2 6
6 1826 1 108
7 1827 1 96
8 1828 1 96
9 1829 2 0
10 1830 2 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.