Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - St Ubes - P1_21, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1841 114
2 1842 117
3 1843 111
4 1844 112
5 1845 108
6 1846 1 21
7 1847 1 22
8 1848 116
9 1849 107
10 1866 87
11 1867 105
12 1868 94
13 1869 100
14 1870 91
15 1871 93
16 1872 94
17 1873 112
18 1874 96
19 1875 83
20 1876 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.