Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1832 1 108
2 1833 1 96
3 1834 1 32
4 1836 1 48
5 1837 1 34
6 1838 1 60
7 1839 1 55
8 1840 1 25
9 1841 1 0
10 1842 113
11 1843 114
12 1844 110
13 1845 113
14 1846 1 48
15 1847 1 20
16 1848 1 12
17 1849 116
18 1850 103
19 1851 1 3
20 1852 1 17
21 1853 1 15
22 1854 1 36
23 1855 1 0
24 1856 117
25 1857 105
26 1858 105
27 1860 106
28 1861 1 0
29 1863 89
30 1864 86
31 1869 1 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.