Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SALT [SALT] - Trapani - P1_22, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1841 1 0
2 1843 111
3 1844 111
4 1845 114
5 1846 1 21
6 1847 1 24
7 1848 118
8 1849 106
9 1865 95
10 1866 90
11 1867 102
12 1868 100
13 1869 104
14 1870 91
15 1871 98
16 1872 96
17 1873 115
18 1874 103
19 1875 87
20 1876 99

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.