Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1, deger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 76
2 1768 93
3 1769 1 5
4 1770 1 1
5 1771 1 2
6 1773 1 0
7 1774 1 0
8 1775 1 0
9 1776 1 5
10 1777 1 16
11 1778 1 16
12 1779 1 13
13 1780 1 8
14 1781 1 8
15 1782 1 4
16 1783 79
17 1784 64
18 1785 92
19 1786 1 0
20 1787 1 0
21 1788 1 14
22 1789 1 27
23 1790 1 28
24 1791 1 32
25 1792 1 34
26 1793 1 31
27 1794 1 34
28 1795 1 30
29 1796 1 32
30 1797 1 32
31 1798 1 32
32 1799 1 32
33 1800 1 32
34 1801 1 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.