Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_2, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 23
2 1875 25
3 1876 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.