Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPICES [KRYDDER] - Ginger - E7_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 15
2 1826 17
3 1836 16
4 1840 14
5 1842 11
6 1843 10
7 1844 10
8 1845 11
9 1846 11

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.