Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPICES [KRYDDER] - Pepper Black - E7_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 29
2 1826 30
3 1830 21
4 1836 21
5 1837 21
6 1840 20
7 1842 16
8 1843 15
9 1844 13
10 1845 13
11 1846 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.