Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPICES [KRYDDER] - Pimento allehånde - E7_3, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 38
2 1826 44
3 1836 24
4 1837 22
5 1840 20
6 1842 13
7 1843 12
8 1844 12
9 1845 12
10 1846 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.