Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 17 0
2 1768 18 10
3 1769 19 13
4 1770 16 69
5 1771 17 78
6 1773 17 49
7 1774 14 0
8 1775 15 0
9 1776 14 55
10 1777 12 52
11 1778 12 72
12 1779 12 89
13 1780 12 53
14 1781 14 51
15 1782 15 80
16 1783 17 83
17 1784 16 42
18 1785 15 56
19 1786 15 48
20 1787 17 44
21 1788 17 55
22 1789 16 38
23 1790 20 11
24 1791 16 39
25 1792 15 58
26 1793 19 21
27 1794 19 7
28 1795 23 41
29 1796 21 3
30 1797 16 11
31 1798 18 47
32 1799 22 12
33 1800 23 35
34 1801 27 60
35 1802 23 84
36 1803 24 25
37 1804 24 0
38 1805 25 91
39 1806 28 65
40 1812 300 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.