Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1823 19 60
2 1824 19 0
3 1825 18 0
4 1826 18 0
5 1827 23 0
6 1828 19 60
7 1829 18 90
8 1830 18 60
9 1831 24 0
10 1832 20 60
11 1833 17 0
12 1834 13 60
13 1835 14 90
14 1836 15 0
15 1837 18 0
16 1838 17 0
17 1839 16 30
18 1840 14 90
19 1841 13 30
20 1842 13 0
21 1843 14 0
22 1844 12 90
23 1845 13 90
24 1846 14 90
25 1847 18 30
26 1848 14 60
27 1849 15 60
28 1850 15 60
29 1851 15 90
30 1852 16 90
31 1853 17 0
32 1854 17 60
33 1855 22 0
34 1856 22 60
35 1857 23 0
36 1858 21 30
37 1859 21 0
38 1860 20 0
39 1861 23 60
40 1862 20 90
41 1863 20 30
42 1864 20 0
43 1865 19 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.