Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7, kanner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 1 24
2 1823 1 24
3 1824 1 0
4 1825 108
5 1826 108
6 1827 1 0
7 1828 1 0
8 1829 1 0
9 1830 1 0
10 1831 1 0
11 1832 1 0
12 1833 1 0
13 1834 1 0
14 1835 1 0
15 1836 108
16 1837 108
17 1838 108
18 1839 108
19 1840 108
20 1841 96
21 1842 96
22 1843 96
23 1844 96
24 1845 96
25 1846 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.