Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18, indeks, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1832 31 79
2 1833 25 90
3 1834 21 56
4 1835 22 93
5 1836 22 105
6 1837 27 40
7 1838 27 100
8 1839 24 104
9 1840 23 95
10 1841 20 49
11 1842 19 107
12 1843 21 81
13 1844 18 101
14 1845 19 62
15 1846 23 40
16 1847 27 87
17 1848 23 104
18 1849 24 1
19 1850 25 21
20 1851 25 37
21 1852 27 117
22 1853 27 108
23 1854 28 111
24 1855 34 119
25 1856 39 75
26 1857 39 45
27 1858 37 54
28 1859 35 108
29 1860 35 55
30 1861 41 111
31 1862 36 47
32 1863 35 66
33 1864 34 46
34 1865 34 0
35 1866 34 8
36 1867 33 86
37 1868 38 43
38 1869 36 16
39 1870 36 25
40 1871 32 79

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.