Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 38
2 1826 39
3 1828 40
4 1829 36
5 1830 38
6 1835 36
7 1836 32
8 1837 39
9 1838 36
10 1839 38
11 1840 35
12 1841 31
13 1842 28
14 1843 29
15 1844 35
16 1845 44
17 1846 46
18 1847 37
19 1848 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.