Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 19
2 1862 19
3 1863 18
4 1864 18
5 1865 18
6 1866 17
7 1867 17
8 1868 20
9 1869 19
10 1870 19
11 1871 17
12 1872 17
13 1873 19
14 1874 20
15 1875 19
16 1876 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.