Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Danish Nordlandskurant - G1_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 180 0
2 1816 350 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1823 24 60
2 1824 18 0
3 1825 16 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.