Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 22
2 1826 23
3 1827 25
4 1828 23
5 1829 22
6 1830 23
7 1831 29
8 1832 27
9 1833 28
10 1834 23
11 1835 22
12 1838 22
13 1840 22
14 1842 17
15 1843 18
16 1844 20
17 1845 25
18 1846 26
19 1847 18
20 1848 21
21 1856 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.