Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 6 24
2 1768 7 34
3 1769 6 40
4 1770 5 48
5 1771 6 64
6 1773 6 48
7 1774 5 72
8 1775 5 48
9 1776 5 61
10 1777 5 90
11 1778 7 8
12 1779 5 72
13 1780 4 92
14 1781 5 1
15 1782 5 4
16 1783 5 66
17 1784 6 0
18 1785 5 60
19 1786 5 8
20 1787 5 38
21 1788 6 0
22 1789 6 16
23 1790 8 16
24 1791 8 48
25 1792 9 44
26 1793 9 76
27 1794 10 88
28 1795 11 0
29 1796 11 0
30 1797 11 0
31 1798 11 0
32 1799 11 0
33 1800 10 7
34 1801 11 16

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 13 88
2 1825 10 0
3 1826 9 23
4 1827 10 60
5 1828 10 58
6 1829 9 87
7 1830 9 52

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.