Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4, kanner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 9 0
2 1816 14 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 2 0
2 1822 1 48
3 1823 1 0
4 1824 96
5 1825 96
6 1826 96
7 1827 96
8 1828 96
9 1829 96
10 1830 96
11 1831 96
12 1832 96
13 1833 96
14 1834 84
15 1835 84
16 1836 84
17 1837 84
18 1838 84
19 1839 90
20 1840 72
21 1841 66
22 1842 60
23 1843 60
24 1844 72
25 1845 66
26 1846 66

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.