Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Moss - G1_17, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 18
2 1862 18
3 1863 18
4 1864 18
5 1865 18
6 1866 18
7 1867 18
8 1869 19
9 1871 18
10 1872 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.